Gương Mặt Tiêu Biểu

Tuyên dương những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho CLB định kỳ hàng tháng, quý và năm (áp dụng cho toàn thể mem của CLB, các mem 4rum không được tham gia). Gồm 3 box con riêng biệt cho 3 kỳ tỗng kết khác nhau: Tháng, Quý và Năm.

  1. Không có chủ đề.

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...