Tiếng Anh Trong Những Tình Huống Khẩn Cấp

By Twisted - 14/11/15 2,415 0

 1. Bạn có thể bỏ túi ngay từ bây giờ những câu, cụm từ hữu ích khi rơi vào các tình huống khẩn cấp.

  [​IMG]

  Khi gặp những tình huống khẩn cấp ở một nơi nói tiếng Anh, ví dụ đang ở nước ngoài, bạn sẽ cần ngay lập tức những câu, cụm từ mang tính cảnh báo hoặc để đề nghị sự giúp đỡ.

  Dù không ai muốn rơi vào những tình huống này, bạn vẫn cần học các câu sau đây để có thể bảo vệ mình và những người xung quanh lúc bất trắc:

  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này