Kết quả tìm kiếm

  1. Thanh Đoan

    Nếu cuộc đời là một bộ phim, hãy làm cho nó đáng xem

    Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những hoàn cảnh, ngoại hình, điều kiện và các mối quan hệ đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Tôi gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim, những bộ phim cuộc đời, của mỗi người, của bạn và của tôi. Bất cứ ai trên đời...