[Sinh Viên] Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động sinh viên tình nguyện

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
I. Một số khái niệm:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1. Tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Theo Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê - 1998): Tình nguyện là "Tự mình nhận lấy trách nhiệm để làm (thường là việc khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh), không phải do bắt buộc".[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Như vậy "Tình nguyện" chỉ hoạt động có tính tự giác cao độ, không quản ngại khó khăn, gian khổ của cá nhân, tập thể vì lợi ích của xã hội, cộng đồng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2. Sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Là những sinh viên có tấm lòng nhân ái, có ý thức tự giác và có tinh thần tình nguyện tham gia hoạt động trong các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện, sẵn sàng làm các công việc khó khăn, gian khổ mà không nhất thiết phải có quyền lợi vật chất cho bản thân.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Đội hình sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Là tổ chức đoàn kết, tập hợp lực lượng sinh viên tình nguyện, có sức lôi cuốn mạnh mẽ trên tinh thần tình nguyện, xuất phát từ lòng nhân ái, tính tích cực xã hội và hoài bão lý tưởng của tuổi trẻ nhằm thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của địa phương, đơn vị vì lợi ích của xã hội và cộng đồng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
4. Loại hình sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Là tập hợp những đội hình sinh viên tình nguyện có những đặc trưng cơ bản giống nhau về nội dung hoạt động, về thời gian hoạt động hoặc quy mô cấp độ tổ chức hoạt động.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
5. Phong trào sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Là khái niệm chỉ hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
II. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.1. Xác định mục đích, yêu cầu:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Tuỳ tính chất, quy mô, nội dung của từng hoạt động để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể. Cần bám sát mấy yêu cầu sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện trong sinh viên góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến, trau đồi thực tiễn, gắn bó, chia sẻ với nhân dân; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo đục TTN; phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Phong trào được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương; chú trọng xây đựng các đội hình sinh viên tình nguyện theo chuyên ngành, lĩnh vực.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.2. Xác định nội dung hoạt động tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Căn cứ vào nội dung hoạt động, thời gian hoạt động tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể báo cáo lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung. Những nội dung hoạt động cần căn cứ trên mấy yếu tố cụ thể sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Hoạt động được tiến hành trong thời gian nào: Thường xuyên hàng ngày (ngoài giờ học của học sinh, sinh viên), trong các nghỉ ngày cuối tuần hoặc các đợt cao điểm... từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể được phân công tới từng thành viên để không gây ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên và phát huy hiệu quả cao trong từng công việc.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với sinh viên và nhu cầu của địa phương, như:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Vệ sinh môi trường.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục, phát triển văn hoá...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các em thiếu niên nhi đồng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Xoá đói, giảm nghèo, phổ cập Tin học và Internet,...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. v. v...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy tính tích cực sáng tạo của sinh viên, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với việc duy trì thường xuyên các hình thức tổ, nhóm, phối hợp giữa các lực lượng của đội với các lực lượng quần chúng trên địa bàn tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn; kết hợp giữa việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin với việc tiến hành vận động tới từng hộ gia đình, từng thành phần đối tượng dân cư để tạo dư luận ủng hộ cổ vũ, lôi cuốn nhiều người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.3. Lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Căn cứ vào tình hình hình thực tế của nhà trường và sinh viên để lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai hoạt động cho phù hợp. Các hoạt động theo đội hình chi viện các địa phương thời gian không nên dưới 30 ngày; các hoạt động tình nguyện tại chỗ liên tục, mỗi đợt từ 1-2 ngày.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.4. Khảo sát thực tế:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đối với các hoạt động tình nguyện tại chỗ: Lựa chọn các địa điểm ở gần địa bàn sinh viên sinh sống và học tập như: Giảng đường, ký túc xá, khu dân cư trường đóng...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đối với các hoạt động theo đội hình: Cần tổ chức khảo sát kỹ trước khi tổ chức hoạt động, như: Điều kiện đi lại, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phong tục tập quán, những công việc cần làm...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1.5. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức hoạt động:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường cần chủ động tham mưu đề xuất để nhà trường, chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian, kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để Đội Sinh viên tình nguyện tổ chức hoạt động.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2. Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tổ chức tuyên truyền và vận động thành lập Đội: Thông qua các phương tiện thông tin, hệ thống loa truyền thanh của địa phương, đơn vị, thông qua các buổi sinh hoạt, Đoàn - Hội các trường tiến hành tuyên truyền vận động sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc sinh viên tình nguyện tham gia tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình nguyện đăng ký tham gia trực tiếp vào các Đội Sinh viên tình nguyện hoặc tham gia hỗ trợ các hoạt động của đội thanh niên, sinh viên tình nguyện.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Lựa chọn, lập danh sách các đội viên sinh viên tình nguyện; Trên cơ sở kết quả việc đăng ký tình nguyện của sinh viên và kết quả kiểm tra đạo đức, sức khoẻ và các điều kiện khác liên quan, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường lập danh sách chính thức đội Sinh viên tình nguyện, báo cáo đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập và phân công giao nhiệm vụ.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ: Việc tổ chức tập huấn được tiến hành đồng thời với các công việc khác trong quá trình chuẩn bị ra mắt triển khai hoạt động của đơn vị, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội và chính quyền địa phương tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là phương pháp tiến hành tổ chức hoạt động bám sát nội dung yêu cầu đề ra.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Công tác chỉ đạo:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động của đội sinh viên tình nguyện.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
III. Một số yếu tố đảm bảo tính bền vững của phong trào sinh viên tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1. Sự chủ động, sáng tạo và tâm huyết của cán bộ Đoàn - Hội: [FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Đây là yếu tố quyết định sự thành công và duy trì sức sống cho phong trào sinh viên tình nguyện. Để đáp ứng yêu cầu rất cao của việc tổ chức phong trào sinh viên tình nguyện, người cán bộ Đoàn - Hội trực tiếp làm công tác này cần có các tiêu chuẩn sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện tham gia công tác.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Có khả năng nhạy bén, phát hiện những vấn đề thời sự cấp bách, những việc mới để đề xuất các hoạt động.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Có uy tín cao đối với sinh viên và có khả năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo cơ chế và huy động nguồn lực cho hoạt động.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Có điều kiện và sức khoẻ để cùng "đồng cam, cộng khổ" với sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2. Lựa chọn dược các hoạt động gắn với nhu cầu của địa bàn hoạt động và khả năng của sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Biết chọn thời cơ và thời điểm.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Biết chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, sở trường của sinh viên khơi dậy được[FONT=&quot][/FONT]
tính tích cực xã hội và khát vọng cống hiến, trưởng thành của sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, có cơ chế phối hợp tốt với các ngành liên quan:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Đây là yếu tố quan trọng để xác định đúng phương hướng, mục tiêu và tạo điều kiện về nguồn lực cho phong trào sinh viên tình nguyện.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
IV. Các loại hình sinh viên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1. Loại hình sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sinh viên tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sinh viên tình nguyện tham gia các chiến dịch tình nguyện về với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để kết hợp thực hiện các chương trình như xây nhà tình nghĩa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tu sửa đường giao thông, thuỷ lợi...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2. Sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn và bảo vệ quốc phòng, an ninh: [FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Đội Xung kích an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Sinh viên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Sinh viên tình nguyện "Hiến máu nhân đạo", Sinh viên tình nguyện chống mù chữ, chống thất học, Sinh viên tình nguyện cứu trợ thiên tai, Sinh viên tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Đội công tác xã hội, giáo dục viên đường phố, Sinh viên tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình Dân số - Sức khoẻ - Môi trường, Sinh viên tình nguyện giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, Sinh viên tình nguyện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được phân công.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
4. Ngày tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Cùng hành động, Kỳ nghỉ hồng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
5. Đội trí thức trẻ tình nguyện:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Là loại hình hoạt động toàn diện tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, miền núi. Đội gồm những đội viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn của đất nước trong thời gian 2 năm.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
6. Loại hình sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Thời gian triển khai: Từ 5/5 đến 30/7[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Lực lượng tham gia:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Thanh niên tình nguyện địa phương nơi có các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi tuyển sinh.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Đối tượng thụ hưởng:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Nội dung chương trình:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn hướng nghiệp: Định hướng việc làm theo yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và xu thế phát triển của nền kinh tế quốc dân.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Hỗ trợ thí sinh một số yếu tố quan trọng trong thi tuyển:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Tư vấn tâm lý tình cảm lứa tuổi học sinh, đặc biệt trong mùa thi.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Truyền đạt những kinh nghiệm để thi đạt hiệu quả tốt nhất.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Hướng dẫn thí sinh việc đi lại, ăn, ở trong khi tham gia tuyển sinh.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đối với các thí sinh ở các tỉnh xa về dự thi, cần hỗ trợ:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Cung cấp nhà trọ miễn phí hoặc giảm giá.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Chở đến nhà trọ (miễn phí hoặc giá hợp lý).[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Cung cấp địa chỉ ăn uống giá rẻ, an toàn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Hướng dẫn, cung cấp thông tin về phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, hữu ích.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Cung cấp cẩm nang hỗ trợ thí sinh, bản đồ thành phố, vé xe buýt...[FONT=&quot][/FONT]
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Một số phương pháp và kỹ năng - tư vấn, hỗ trợ sinh viên


[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Trong những năm qua, Hội Sinh viên các cấp đã tích cực chăm lo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Các hình thức tư vấn, hỗ trợ đã và đang là hình thức hoạt động có hiệu quả của các cơ sở Hội đối với sinh viên, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội Sinh viên - thực sự là nơi sinh viên gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình; đồng thời là môi trường để sinh viên rèn luyện và trưởng thành.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
1. Khái niệm tư vấn, hỗ trợ sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Tư vấn là một hình thức hỗ trợ sinh viên thông qua quá trình giao tiếp, đồng cảm giữa người tư vấn và sinh viên được tư vấn nhằm giúp sinh viên giải đáp băn khoăn, thắc mắc, cung cấp thông tin, giúp đỡ sinh viên phát triển tiềm năng để tự tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề và tự tin hơn trong hành động theo quyết định mà sinh viên đã lựa chọn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
2. Chức năng tư vấn:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Có 6 chức năng, gồm:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Cung cấp thông tin: Cung cấp cho sinh viên cần tư vấn thông tin chính xác, rõ ràng làm thay đổi nhận thức và quan điểm lệch lạc không đúng của họ.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Thể hiện sự hỗ trợ: Đa phần sinh viên sống xa gia đình nên họ phải tự lập. Vì vậy, tư vấn là quá trình thể hiện sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tâm lý, tình cảm, hiểu và làm yên lòng sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Giải quyết mâu thuẫn: Giúp sinh viên cần tư vấn giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác và chính bản thân sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Giải quyết vấn đề: Giúp sinh viên cần tư vấn phân tích những khó khăn, tìm ra những giải pháp hành động và cuối cùng tìm được giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Ra quyết định: Giúp sinh viên cần tư vấn xác định các phương án, tự đưa ra quyết định cụ thể về cách giải quyết trong đời sống sinh hoạt, học tập và công tác.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Thay đổi hành vi: Trang bị cho sinh viên kỹ năng trong cuộc sống, trong học tập, sinh hoạt phù hợp để họ có thể quyết định các thay đổi liên quan đến suy nghĩ, tình cảm, hành vi.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
3. Một số nội dung tư vấn, hỗ trợ sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Sinh viên là thanh niên, là công dân nên hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên bao gồm các nội dung, các vấn đề từ vấn đề chung trong cộng đồng. Tuy nhiên, đối với tổ chức Hội Sinh viên cần nghiên cứu, quan tâm tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong một số nhóm nội dung sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Tư vấn, hỗ trợ về tình cảm: Tư vấn tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Tư vấn, hỗ trợ về học tập, nghiên cứu khoa học: Tư vấn về phương pháp học bậc đại học, tư vấn về thi, về chọn đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp, tư vấn về học bổng, về du học...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Tư vấn, hỗ trợ về ngành nghề, điều kiện sống: Tư vấn chọn nghề, chọn ngành, tư vấn việc làm, về nhà trọ...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Tư vấn, hỗ trợ về rèn luyện, giải trí: Tư vấn về luyện tập thể thao, về tiếp cận dịch vụ Internet...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
4. Các hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Trong thực tế hiện nay có rất nhiều hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên, như:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn trực tiếp: Là hình thức người tư vấn trực tiếp nói chuyện với sinh viên cần tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn qua điện thoại: Là hình thức người tư vấn nói chuyện với sinh viên cần tư vấn qua điện thoại.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn cộng đồng: Là hình thức người tư vấn nói chuyện với tập thể sinh viên (chi hội, Câu lạc bộ...).[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn qua thư: Là hình thức người tư vấn trao đổi với sinh viên cần tư vấn về một vấn đề nào đó bằng lá thư.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tư vấn trên phương tiện truyền thanh, bản tin, tập san của nhà trường, của Hội Sinh viên: Là hình thức trao đổi với sinh viên thông qua mục hỏi, đáp.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
5. Các nguyên tắc của tư vấn sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Khi tiến hành tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần nắm vững 5 nguyên tắc sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(1). Tư vấn dựa vào những nguyên tắc để xác định sinh viên cần tư vấn đang ở giai đoạn nào của quá trình thay đổi hành vi, trên cơ sở đó giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên vượt qua rào cản của giai đoạn ấy đạt tới sự thay đổi cần thiết.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(2). Biểu lộ sự thông cảm và chân thành.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(3). Tỏ rõ sự tôn trọng sinh viên cần tư vấn: Lắng nghe, nhìn vào mắt, nhạy cảm và hiểu những gì sinh viên nói.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(4). Tránh nói to, không phán quyết và đưa ra ý kiến cá nhân.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(5). Sinh viên cần tư vấn là người đưa ra quyết định.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
6. Tiến trình tư vấn:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Việc tư vấn, hỗ trợ giữa cán bộ, sinh viên tư vấn với sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ thực hiện qua 6 bước, được tóm tắt bằng 6 chữ cái đầu của từ THÂN ÁI:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(1). Tiếp đón niềm nở, tập trung chú ý hoàn toàn đến sinh viên được tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(2). Hỏi thăm tình hình của sinh viên cần tư vấn bằng những câu hỏi ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(3). Ân cần hướng dẫn đối tượng những điều mà bạn muốn sinh viên cần tư vấn thực hiện.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(4). Nhẫn nại giúp đỡ, giải thích cho sinh viên cần tư vấn để họ lựa chọn quyết định về vấn đề của họ.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(5). Áp lực căng thẳng của sinh viên cần tư vấn phải được giảm tối đa bằng cách nói rõ mọi điều, động viên sinh viên đưa ra câu hỏi và trả lời rõ mọi câu hỏi của sinh viên cần tư vấn để họ yên tâm thực hiện hành vi tích cực về vấn đề của họ.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
(6). Ích lợi của việc trở lại gặp bạn phải được giải thích cặn kẽ và dặn sinh viên trở lại bất cứ lúc nào họ cần biết thêm thông tin hoặc tiếp tục cần sự trợ giúp.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
7. Các kỹ năng cơ bản tư vấn, hỗ trợ sinh viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Tuỳ thuộc vào từng hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên để thực hiện tốt các kỹ năng sau trong quá trình tư vấn:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Kỹ năng tìm hiểu:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Tìm hiểu như thế nào? Tìm hiểu qua ngôn ngữ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt của sinh viên cần tư vấn; tạo bầu không khí cởi mở, sử dụng từ ngữ đơn giản, dùng các câu hỏi mở, khuyến khích đối thoại, tránh ngắt quãng; hỏi nguyên nhân bằng các câu hỏi ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Kỹ năng lắng nghe:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Cần phải quan tâm và hứng thú với những điều sinh viên cần tư vấn trình bày.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Không tranh luận hoặc có định kiến với những điều sinh viên cần tư vấn nói.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Hỗ trợ để sinh viên cần tư vấn bày tỏ ý kiến của mình và đưa ra những gợi ý giúp sinh viên cần tư vấn giải quyết vấn đề.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Lắng nghe và có thái độ đồng cảm, tự đặt mình vào vị trí của sinh viên cần tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tránh tỏ ra chán chường (ví dụ ngáp vặt), không quan tâm, lơ đãng hoặc không nhìn vào sinh viên cần tư[FONT=&quot][/FONT]
vấn (đọc hoặc viết cái gì đó).[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Kỹ năng quan sát:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Quan sát sinh viên cần tư vấn: Tầm vóc, cử chỉ, gương mặt, cách ăn mặc, đi đứng, cách nói năng, tình cảm, thái độ của sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Quan sát hoàn cảnh xung quanh: âm thanh, không khí, thời tiết, các điều kiện địa lý xung quanh.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Quan sát môi trường, xã hội: Ai là bạn của sinh viên cần tư vấn? Ai là người có ảnh hưởng tới sinh viên cần tư vấn?[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Kỹ năng diễn đạt:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sử dụng từ ngữ rõ ràng, đơn giản, cụ thể.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tạo cho cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu, vui vẻ, thoải mái.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đưa ra những ví dụ cụ thể gần với hoàn cảnh của sinh viên cần tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Hỗ trợ lời nói bằng các cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, ánh mắt ...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Duy trì giọng nói hấp dẫn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Kỹ năng động viên:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Động viên khuyến khích sinh viên cần tư vấn để họ mạnh dạn trao đổi những suy nghĩ tình cảm. [FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Động viên khuyến khích để sinh viên cần tư vấn tin tưởng thực hiện các hành vi có lợi.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Động viên khuyến khích sinh viên cần tư vấn bằng cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, ánh mắt.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
8. Một số điều kiện đảm bảo cho tư vấn, hỗ trợ có hiệu quả:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Bố trí văn phòng tư vấn, kinh phí hoạt động thường xuyên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Trang bị đủ tài liệu nghiên cứu và tài liệu hỗ trợ sinh viên được tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Tuyển chọn, bố trí, tập huấn thường xuyên cho cán bộ, sinh viên làm nhiệm vụ tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Tạo môi trường tư vấn, hỗ trợ thuận lợi:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Trong tư vấn trực tiếp thì môi trường thuận tiện là điều kiện quan trọng giúp cho tư vấn đạt hiệu quả, do đó cần có khu vực riêng để gặp mặt, trao đổi, nơi tư vấn phải kín đáo .[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Thực hiện bảo mật trong tư vấn, hỗ trợ cá nhân:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sự tin tưởng là nền tảng cho mối quan hệ giữa sinh viên cần tư vấn với cán bộ, sinh viên tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Một khi sinh viên cần tư vấn tin rằng cán bộ, sinh viên tư vấn sẽ giữ bí mật mọi thông tin về họ thì họ sẽ trao đổi những mối quan tâm, lo lắng và các vấn đề của mình một cách thoải mái mà không sợ rằng những người khác có thể biết những thông tin mà họ nói ra. Ví dụ như vấn đề tình yêu, tình dục...[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Để bảo mật cần tuân thủ những quy ước sau:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Kín đáo: Cuộc tư vấn cần bố trí ở những vị trí thích hợp để người khác không nghe thấy, không bị quấy rầy;[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Lưu trữ thẻ sinh viên cần tư vấn ở nơi an toàn, sử dụng mã số để không dùng tên của sinh viên cần tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Giải thích ngay từ đầu cuộc tư vấn về bảo mật cho sinh viên cần tư vấn.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Xác định không có bất kỳ ngoại lệ nào liên quan đến bảo mật.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Xây dựng những quy định của tổ chức một cách rõ ràng, cụ thể nhằm củng cố tính bảo mật.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
+ Đảm bảo khách hàng có đầy đủ thông tin để họ đưa ra quyết định phù hợp.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
* Rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ hiểu biết của người tư vấn:[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Xuất phát từ yêu cầu phát triển mọi mặt của xã hội và yêu cầu phát triển của công tác tư vấn đòi hỏi người tư vấn phải nâng cao trình độ của mình về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu tư vấn của sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Các phương tiện thông tin ngày càng nhiều, sinh viên nắm bắt rất nhanh nên người tư vấn phải luôn cập nhật thông tin và không thể lạc hậu hơn so với sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Sinh viên tin tưởng và dành thời gian (thậm chí cả vật chất) để được tư vấn, vì vậy chuyên gia tư vấn phải làm việc để xứng với niềm tin của sinh viên.[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- Đội ngũ tư vấn phải không ngừng học hỏi về phương pháp tư duy khoa học, phân tích, tổng hợp, nhanh chóng tìm ra bản chất để luyện cho việc tư vấn ngày càng tốt hơn.[FONT=&quot][/FONT]

 

Xu Xu

Thanh viên kỳ cựu
Hay đấy, chia sẻ rộng hơn với những người khác nữa nha!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển gấp một số bạn nam nữ Việc Làm 3
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] tạo một hồ sơ xin việc... Việc Làm 3
ting [Sinh Viên] Nghề nghiệp như hôn nhân, là cả một cuộc đời! Việc Làm 13
thanhdat1004 [Sinh Viên] Một số phương pháp và kỹ năng - tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việc Làm 2
codon.9x [Sinh Viên] Hỏi xin chỗ thực tập ngành kế toán Việc Làm 2
_xU_kUt3_ [Sinh viên] Chuyện sinh viên bất đắc dĩ phải đón Tết xa nhà Việc Làm 6
M Cơ Hội Việc Làm, Thực Tập Cho Sinh Viên 2012 Việc Làm 0
I Tuyển sinh viên dạy kèm tại nhà các môn khu vực quận 7,4,1,3,5,8,...gia sư Tiên Phong Việc Làm 0
V Việc làm sinh viên – Pg chương trình Kem Danh Rang chạy từ 21/10/2011 – 30/11/2011 Việc Làm 0
congvien [Sinh Viên] tuyển nhân viên partime không cần kinh nghiệm Việc Làm 2
canh buom do [Sinh Viên] Cần tuyển gấp PG, PB. Việc Làm 1
M Chương trình 1000 cơ hội việc làm cho sinh viên Việc Làm 6
I [Sinh Viên] INET Da Nang Cần Tìm Giảng Viên PHP Việc Làm 0
V [Sinh Viên] Chuyên trang việc làm, tuyển dụng dành cho miền tây Việc Làm 1
Z [Sinh Viên] Việc làm part-time cho sinh viên] DeltaViet tuyển cộng tác viên telesales Việc Làm 0
cedrci_jake [Sinh Viên] Tuyển phục vụ tại quán cafe! Việc Làm 6
H [Sinh Viên] Chương trình thực tập hưởng lương tại Singapore Việc Làm 1
L [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển gấp Giáo viên dạy tiếng Anh Online Việc Làm 0
Tom [Sinh Viên] Hà Nội - Tuyển nhân viện thiết kế web admin website Việc Làm 1
thanh4190 [Sinh Viên] Hãy cẩn thận với cái tên công ty Thiên Ngọc Minh Uy Việc Làm 9
R [Sinh Viên] Tuyển nhân viên nữ bán mũ bảo hiểm và túi xách Việc Làm 0
E [Sinh Viên] Cần tuyển Senior PR Account Manager Việc Làm 1
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Job opportunity from HP Viet Nam Việc Làm 0
M [Sinh Viên] Tuyển lập trình viên Mobile Việc Làm 1
P [Sinh Viên] [Online Tutoring Service] Recruitment 2011 Việc Làm 0
vdnhuan2010 [Sinh Viên] Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe, thu ngân Việc Làm 0
benny [Sinh Viên] Việc làm thêm trong ngày Tết Việc Làm 0
pa_pa [Sinh Viên] Tuyển hướng dẫn viên, điều hành tour, sale tour, chăm sóc khách hàng 2011 Việc Làm 0
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] Bí quyết viết đơn xin việc cho người hay "nhảy" việc. Việc Làm 0
T [Sinh Viên] Công việt lam thêm Việc Làm 1
ducanhdhcs_t48 [Sinh Viên] lấp lỗ hổng trong hồ sơ xin việc Việc Làm 1
Thiên hạ đệ nhất đẹp zai Chia sẻ kinh nghiệm thực tế đi thực tập và xin việc cho các bạn sinh viên sau này! Việc Làm 45
V [Sinh Viên] Cần tuyển gia sư nè ! Việc Làm 14
songha [Sinh Viên] việc làm bán thời gian Việc Làm 2
I [Sinh Viên] Chương trình trao đổi văn hóa Việt - Mỹ: Work And Travel 2011 Việc Làm 2
M [Sinh Viên] Công việc partime cho sinh viên - CTV hiệp hội hỗ trợ sinh viên ISIC! Việc Làm 2
KendyDat [Sinh Viên] Dành cho Gamer nữ Việc Làm 0
KendyDat [Sinh Viên] 10 bí kiếp nhỏ để dễ dàng tìm việc Việc Làm 10
H [Sinh Viên] TuyỀn nhÂn viÊn chuyÊn viÊn hành chính - nhÂn sỰ Việc Làm 0
rain_gold.kimvu [Sinh Viên] công ty nào nhận SV thực tập Việc Làm 0
D [Sinh Viên] Hà Nội - Cơ hội cho người có kỷ năng sống Việc Làm 1
lily_fames_Dp [Sinh Viên] Cho em hỏi về công việc ở tiệm fastfood Việc Làm 4
B [Sinh Viên] Đừng nghĩ sinh viên chỉ có thể làm part-time Việc Làm 8
M [Sinh Viên] Tìm việc làm thêm Việc Làm 7
LuckyStar [Sinh Viên] "Ngày hội việc làm sinh viên ngân hàng lần III – 2010" - Tp.HCM Việc Làm 0
cỏ dại [Sinh Viên] Những nguyên tắc thành công khi đi xin việc Việc Làm 0
nguyenson [Sinh Viên] Bạn có hài lòng với công việc hiện tại? Việc Làm 0
TheWind [Sinh Viên] Báo động dành cho sinh viên sắp ra trường Việc Làm 15
M [Sinh Viên] Ngày hội Samsung Future Creation 2009 - Cùng bạn mở tương lai Việc Làm 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top