Kỹ năng hoạch định mục tiêu

Tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn

Bạn có bao giờ vạch ra cho mình một đích ngắm, một hướng đi cụ thể trong 1 năm, 5 năm và trong 10 năm sau, để từ đó bạn chỉ cần cố gắng nỗ lực đạt đến đích ngắm và hướng đi đó, thay vì cứ mãi bơi theo dòng đời và phó mặc cho số phận? Đây chính là câu hỏi đặt ra cho nhiều bạn trẻ và bạn cần là người tự tìm câu trả lời cho chính mình

Top