Kỹ năng làm chủ cảm xúc

Làm thế nào để có thể tự chủ, biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực trước một tình huống khó khăn? Làm thế nào để tập cho mình một thói quen suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động? Làm thế nào khi đối diện với một người bạn không thích mà bạn vẫn phải cố gắng giữ mối quan hệ? Kỹ năng làm chủ cảm xúc giúp chúng ta vượt qua những tình huống khó xử trong cuộc sống.!
Top