Kỹ năng quản lý thời gian

Một ngày của bạn đã làm được những gì? Bạn làm cách nào để có thể làm đúng theo tất cả những gì bạn đã đề ra? Có bao giờ bạn chìm trong cả núi công việc và không biết phải ưu tiên cho công việc nào trước, công việc nào sau, công việc nào quan trọng, hay công việc nào kém quan trọng hơn?... Và kết quả bao giờ cũng là người bận rộn, không còn biết vui chơi và thư giãn là gì nữa!
Top