Kỹ năng tự nhận thức bản thân

(Bạn là ai? Bạn thuộc tuýp người nào? Bạn là kiểu người hướng nội hay hướng ngoại? Bạn phù hợp với ngành nghề gì?... Đó là những câu hỏi cần đặt ra giúp bạn xác định rõ con người mình như thế nào, và từ đó có sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với bản thân và có thể thành công hơn trong tương lai)
Top