Nhóm kỹ năng Truyền thông & Giao tiếp

Kỹ năng truyền thông

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
Chủ đề
107
Bài viết
467
Chủ đề
107
Bài viết
467

Kỹ năng làm việc nhóm

Chủ đề
48
Bài viết
164
Chủ đề
48
Bài viết
164

Kỹ năng tự khẳng định bản thân

PR bản thân, tạo ảnh hưởng, chinh phục đối phương trong giao tiếp,...
Chủ đề
36
Bài viết
273
Chủ đề
36
Bài viết
273

Kỹ năng từ chối

Chủ đề
9
Bài viết
57
Chủ đề
9
Bài viết
57

Kỹ năng chinh phục

Động viên, phát triển năng lực đối phương
Chủ đề
32
Bài viết
185
Chủ đề
32
Bài viết
185
Top