Nhóm kỹ năng Truyền thông & Giao tiếp

Kỹ năng truyền thông

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
107
467
Chủ đề
107
Bài viết
467

Kỹ năng tự khẳng định bản thân

PR bản thân, tạo ảnh hưởng, chinh phục đối phương trong giao tiếp,...
36
273
Chủ đề
36
Bài viết
273
Chủ đề
9
Bài viết
57

Kỹ năng chinh phục

Động viên, phát triển năng lực đối phương
32
185
Chủ đề
32
Bài viết
185