Phát triển tiềm lực bản thân

Minmap, cách đọc nhanh, cách nhớ lâu, phương pháp định hình tư duy và tâm thức,...

Đã qua rồi khoảng thời gian bạn phải khổ sở khi thức đêm học bài, và việc tổng hợp kiến thức giờ đây trở nên cực kì dễ dàng bằng việc áp dụng sơ đồ tư duy… Bạn có biết 7 công cụ phát huy tiềm lực bản thân một cách mạnh mẽ? Bạn đã từng ứng dụng phương pháp định hình tư duy và tâm thức để trở thành một một con người mới với tư tưởng mới… Hãy cùng bàn luận với chúng tôi qua chuyên mục phát triển tiềm lực bản thân?

Top