Recent Content by ayp

  1. A

    [Hội thảo] (PSE) - Chương trình Giải pháp kỹ năng cá nhân đầu tiên tại VN

    Theo cuộc khảo sát được Học viện Breakthrough Power thực hiện năm 2010 trên 630 sinh viên Đại học cao đẳng tại TPHCM cho thấy: 83,6% chỉ học kỹ năng qua sách vở, báo chí; thiếu sự chỉ dẫn, chỉnh sửa và hướng dẫn áp dụng thực tế 75% chưa xác định được hướng phát triển hiệu quả kỹ năng cho...