Gemily

nguyễn ngọc minh
Sinh nhật
31/5/90 (Tuổi: 30)

Chữ ký

Mỗi chúng ta thường nghĩ chúng ta chỉ là giọt nước trong đại dương bao la
Nhưng nếu không có giọt nước ấy thì đại dương sẽ vơi đi ít nhiều!....

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.