Recent Content by Sjêu Nhân Bống

  1. Sjêu Nhân Bống

    [Thông báo]Tuyển thành viên nhóm Quản lý-Biên Tập.

    Từng là ADMIN kĩ thuật của 1 website,,biết viết menu,làm theme and banner...ko biết có được đăng ký tiết mục ở đây ko nhỉ :kinhkhung:
  2. Sjêu Nhân Bống

    [Ảnh TV] [you] chưa đủ tuổi đừng coi tấm này!

    Sao ta lại ko được xem cái ảnh này là sao zậy :@:phandoi::phandoi: