Tin Yêu

Believe in Love

Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Nơi ở
Trái Tim

Chữ ký

GIEO MẦM TIN YÊU
Cho người đói bát cơm đầy
Cho người khát ly nước tràn
Cho người than khóc ủi an
Nào ta đi, Gieo Mầm TIN YÊU
Để cuộc sống mãi xanh tươi
Để lòng tôi với muôn nơi
Tìm vui hạnh phúc giữa đời
Hãy chôn vào lòng đất
Những ích kỷ hèn yếu

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.