Recent Content by yunakitten

 1. yunakitten

  [RADIO] Radio Kỹ Năng Sống Online kỳ 9 - "MÙA ĐÔNG GẦN"

  meo muon tham gja va radio lam...rat muon doc baj nhu cac ban...:lanh: dc k nhj??? sang nay vua dj dao thanh pho...noel o tp ron ra va nhon nhip hon o noj mjnh sjnh ra rat nhju...them va nho kaj cam jac am ap khj nam tay 1 ng ban cung nhau dj gjua noel lanh...
 2. yunakitten

  [Cảm xúc] Status hôm nay của [you] là gì...?Cùng chia sẻ nhá....

  meo muon dong' traj tjm mjnh laj...de k bj dau nua...:lanh: de co the cuoj nhjeu hon mot chut...song vj moj ng nhjeu hon nua...
 3. yunakitten

  [Đố vui] Trò chơi "Tại sao?"

  chuot so meo vj meo hay an hjep chuot!!!:nghichngom: heo nang hon ga nen heo co 4 chan con ga co 2 chan,vay taj sao con muoj laj co 6 chan?hok le con muoj nang hon heo???:cuoihaha: