Kết quả tìm kiếm

  1. phamdinhkhaipham

    [KN] [you] sẽ làm gì?

    thuc te rang ten cuop nay chua roi xuong vuc tham ta cung chua giet ten cuop,nen toi nghi rang chinh ten cuop moi la nguoi quyet dinh lay so phan cua minh vao truong hop nay.