Kết quả tìm kiếm

  1. M

    [Hội nhóm] Thành lập câu lạc bộ thuyết trình

    Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình thấy diễn đàn mình đã có clb Thuyết trình nhưng chỉ hoạt động trong khu vực tp Hồ Chí Minh. Trong khi các bạn ở Hà Nội cũng rất có nhu cầu. Mình xin đề nghị thành lập 1 câu lạc bộ Thuyết trình cho các thành viên ở khu vực Hà Nội. Ai hưởng ứng thì lên...