Kết quả tìm kiếm

  1. K

    10 cách để bắt lấy may mắn

    Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống. Vậy có cách nào để bắt lấy may mắn cho bản thân? 1. Nhận thức và nắm lấy cơ hội Nếu chỉ ở nhà quanh đi quẩn lại với bốn bức tường như "một đạo sĩ bế quan luyện công", chẳng...