bảo hiểm xã hội

  1. taiphamduc

    Cảnh giác tình trạng giả mạo website dịch vụ công của BHXH Việt Nam

    khi người dân thực hiện các giao dịch điện tử trên website dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Bạn sẽ phải nhập các thông tin cá nhân đôi khi có cả các giao dịch thanh toán vậy nên bạn cần hết sức chú ý khi mới đây BHXH Việt Nam đã đăng tải thông tin cảnh báo về trang web giả mạo Cổng dịch vụ công...
Top