clbsongkynang

  1. Thắm Nguyễn

    [UNCHAIN NIGHT – Be yourself]

    Mở ra một hành trình mới mang tên “Be yourself” Lại thêm một mùa White Hunting đã qua, chuyến hành trình đi qua như vũ bão cuốn hết thảy 6 đội được tập hợp bởi 80 người trẻ tràn đầy năng lượng đến với Lu Glamping – Kê Gà vào 2 ngày 18, 19/3 nắng rực cháy đỉnh đầu. Chương trình Teambuilding...
Top