cộng tác viên

  1. M

    Tuyển CTV CLB Sóng Kỹ Năng 2016

    "Các ngươi nghĩ con người sẽ chết đi khi nào? Khi ăn phải nấm độc - KHÔNG!!! Khi bị đại pháo bắn vào - KHÔNG!!! CON NGƯỜI TA CHỈ CHẾT ĐI KHI BỊ LÃNG QUÊN...!!!" Sinh ra là một bản thể nhưng đừng chết như một bản sao! Hãy đặc biệt theo cách riêng của bạn. Đừng thoả hiệp với bất cứ thứ gì...
Top