ctv

  1. Trần Anh

    TRUST - KỸ NĂNG SỐNG TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THÁNG 11/2018

    TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CẦN NIỀM TIN TỪ NGƯỜI KHÁC HƠN BẢN THÂN CHÚNG TA Con người có lắm cái buồn cười, nhưng chuyện buồn mà lại muốn cười nhất là "vay mượn niềm tin" - thứ mình có mà phải mượn nhà người ta. Bạn đã từng sợ: Mọi người không tin tưởng mình. Mọi người đánh giá và phán xét mình...
Top