đại sứ quán pháp

  1. M

    Chương trình Học bổng Chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam: Mời nộp hồ sơ năm 2019

    Hàng năm, nhờ sự tài trợ trực tiếp từ khoản trợ cấp « France Excellence », Đại sứ quán Pháp cam kết hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam xuất sắc sang Pháp du học tại một sơ sở đại học hoặc một trường lớn của Pháp, bậc Master 2hoặc Tiến sĩ. Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm : Khoa học cơ bản...
Top