đăng ký

  1. M

    Khóa học chất lượng cao miễn phí cho sinh viên: Người trẻ - Hành trình ra thế giới

    Tiếp nối thành công trên Khóa học mùa hè năm 2016, Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực (ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức Khóa học mùa hè lần II, năm 2017 với chủ đề "Người trẻ - Hành trình ra thế giới". Nội dung khóa học lần này do V.Gen Station - chính là những “cựu...
Top