giáo dục đức

  1. M

    Bí mật của nền giáo dục Đức: Khi con em chúng ta đang học toán, học sinh của Đức đang làm gì?

    Trường mầm non dành để vui chơi và học tự lập, ứng xử; giáo dục tiểu học và trung học phát huy khả năng tự học và tôn trọng thiên hướng của học sinh; giáo dục đại học coi trọng tính chuyên nghiệp… Đây là những điều làm nên nét độc đáo ưu việt của nền giáo dục Đức. Những năm gần đây, thuận...
Top