giáo dục đức

  1. M

    Bí mật của nền giáo dục Đức: Khi con em chúng ta đang học toán, học sinh của Đức đang làm gì?

    Trường mầm non dành để vui chơi và học tự lập, ứng xử; giáo dục tiểu học và trung học phát huy khả năng tự học và tôn trọng thiên hướng của học sinh; giáo dục đại học coi trọng tính chuyên nghiệp… Đây là những điều làm nên nét độc đáo ưu việt của nền giáo dục Đức. Những năm gần đây, thuận...