ipl scholarship

  1. M

    IPL SCHOLARSHIP CÔNG BỐ TUYỂN SINH MÙA THỨ VI (2018 – 2019)

    Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL / IPL Enlightened Leadership Program (được gọi tắt là “Chương trình IPL” /“IPL Scholarship”) là chương trình học bổng toàn phần về “Giáo dục Khai phóng” và “Phát triển lãnh đạo” dành cho những người trẻ ưu tú tuổi từ 22-27. Với bề dày hoạt động và tinh...
Top