joloeghlish

  1. Thắm Nguyễn

    Trở thành người nói Tiếng Anh ' sành điệu' với 25 idiom hay ho về động vật

    Bạn muốn trở thành một người nói Tiếng Anh tự nhiên và “sành điệu” y như người bản ngữ? Vậy bạn không thể bỏ lỡ 25 Idiom Tiếng Anh hay ho sau đâu nhé! Sử dụng idiom là một phương pháp thú vị nhưng cũng khá khó để cải thiện mức độ hấp dẫn trong cách nói chuyện của bạn. Nó đòi hói sự am hiểu...
Top