lead the change

  1. M

    GIVE IT BACK BY LEAD THE CHANGE: DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG ỨNG PHÓ DỊCH COVID 19

    Năm 2020 bắt đầu với thật nhiều những biến động, để lại hậu quả nặng nề nhất chính là dịch bệnh Covid-19. Chúng ta nhắc nhiều đến sự khủng hoảng tài chính mà các công ty, tập đoàn đang đối mặt. Nhưng còn có một bộ phận khác, họ là những "kẻ yếu trong xã hội", cũng đang ngày ngày vật lộn với kế...
Top