life workshop

  1. M

    Khóa học LIFE Workshop Leadership By Intergrity Freedom and Enrollment

    LIFE là viết tắt của cụm từ Leadership by Integrity, Freedom and Enrollment (Lãnh đạo bằng sự Trọn vẹn, Tự do và Lôi cuốn). Khóa huấn luyện LIFE WORKSHOP được CLB Kỹ Năng Sống tiếp nhận từ TS. Phan Quốc Công – CEO Công ty Hàng Gia Dụng Quốc Tế ICP từ năm 2009. Trước đây, LIFE là khóa học nội...
Top