lối sống

  1. Giải Pháp Nhân Tài

    Hạnh Phúc Ở Đâu? Điều Gì Làm Chúng Ta Hạnh Phúc?

    Một câu hỏi có thể nói là từ thuở xa xưa, ngay từ khi nhận thức của tổ tiên chúng ta bắt đầu phát triển: Hạnh phúc ở đâu? Điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản... Chúng ta thường nói hạnh phúc đến từ những thứ bên ngoài và những thứ chúng ta không có. Khi đã...
  2. jodiepham2204

    EXPERIENCE EVENT: MINIMUM-WASTE DAY

    "Old habits die hard” - Idiom “Thói xấu khó bỏ” - Tạm dịch Trên các phương tiện truyền thông ngày nay, không khó để bạn bắt gặp những mẫu tin “báo động” về tình hình môi trường quanh ta như biến đổi khí hậu hay vấn đề rác thải. Những con số thống kê to lớn khiến bạn giật mình: mình có tham gia...
Top