lớp giám đốc điều hành

  1. CEDHCM

    Khóa đào tạo Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp

    KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đi đến bờ vực phá sản. Để vượt qua khó khăn này, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất...
Top