người do thái

  1. T

    Báu vật của người Do Thái khiến thế giới nể phục: 'Cặp bài trùng' huyền thoại của Israel

    Israel là đất nước của những công ty khởi nghiệp, là nơi sản sinh ra hàng trăm ý tưởng starup mới mỗi ngày. Động lực thúc đẩy điều ấy chính là một chủ nghĩa rất cổ quái mà người dân đã duy trì suốt nhiều năm phục quốc. LTS: Không phải tài nguyên hay ngân khố, BÁU VẬT vô giá của một quốc gia...
Top