nguyễn hoàng khắc hiếu

  1. Tom

    [Sự kiện] Tự Học - Rèn Luyện Như Thế Nào Trong Thời Đại Số

    Theo các chuyên gia giáo dục và khoa học của Tổ chức UNESCO, kỹ năng tự học và giá trị biểu hiện của việc tự học là thước đo của tâm lý sáng tạo và sản phẩm sáng tạo. Bước vào thế kỷ 21, kỹ năng tự học được xem như là một kỹ năng sống còn, giúp cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực cạnh tranh của...
Top