nhạc sĩ dương thụ

  1. M

    Cà Phê Thứ Bảy – Nơi gặp gỡ của những ý tưởng sáng tạo

    Ngày 09/04/2021, không gian mới Trung Nguyên Legend – Salon văn hóa Cà phê Thứ bảy sẽ ra mắt công chúng yêu văn hóa, nghệ thuật tại địa chỉ 79A Phan Kế Bính, Quận 1, TP. HCM nhân dịp kỷ niệm 11 năm phát triển cùng với nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc. Hành trình hơn 11 năm phát triển của Cà phê...
Top