thói quen đọc sách

  1. Duy

    Tạo thói quen đọc sách cho con ngay từ những năm tháng đầu đời.

    Việc tạo thói quen đọc sách cho con ngay từ những năm tháng đầu đời sẽ giúp con hoàn thiện hơn cả về nhân cách và kĩ năng. Theo nghiên cứu tiến hành tại Province, Rohde Island của Khoa Y trường đại học Brown (Mỹ), những bé trong độ tuổi 18-25 tháng được bố mẹ thường xuyên cho làm quen với sách...
Top