thói xấu

  1. jodiepham2204

    EXPERIENCE EVENT: MINIMUM-WASTE DAY

    "Old habits die hard” - Idiom “Thói xấu khó bỏ” - Tạm dịch Trên các phương tiện truyền thông ngày nay, không khó để bạn bắt gặp những mẫu tin “báo động” về tình hình môi trường quanh ta như biến đổi khí hậu hay vấn đề rác thải. Những con số thống kê to lớn khiến bạn giật mình: mình có tham gia...
Top