tình nguyện viên

  1. M

    Tuyển tình nguyện viên có hỗ trợ chi phí - Sale Team Leader [ Nhà Của Vui ]

    Nếu bạn yêu thích công việc lập kế hoạch bán hàng, mang những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng. Nếu bạn muốn được tự mình tạo nên một văn hóa bán hàng văn minh, khác biệt không những tại Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực. Hãy gia nhập Nhà của Vui, cùng các Team và các Cố vấn của Nhà...
Top