trò chơi sinh hoạt

  1. tuanphi

    [KN SINH HOẠT] Ngân hàng trò chơi

    NGAÂN HAØNG TROØ CHÔI ___________ 1) Cao - Thấp - Dài - Ngắn * Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo * Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm * Địa điểm: trong phòng, ngoài sân * Thời gian: 5 -> 7 phút Cách chơi: quản trò (hành động tay của mình) hô: Cao – Thấp – Dài – Ngắn...
Top