tư duy

  1. Giải Pháp Nhân Tài

    Hạnh Phúc Ở Đâu? Điều Gì Làm Chúng Ta Hạnh Phúc?

    Một câu hỏi có thể nói là từ thuở xa xưa, ngay từ khi nhận thức của tổ tiên chúng ta bắt đầu phát triển: Hạnh phúc ở đâu? Điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản... Chúng ta thường nói hạnh phúc đến từ những thứ bên ngoài và những thứ chúng ta không có. Khi đã...
Top