uipui

  1. Tom

    Học Bổng IUPUI Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Mỹ, 2017

    Học viện nghiên cứu tổng hợp Indian University - Purdue University Indianapolis (IUPUI) dành tặng các suất học bổng cho sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình bậc đại học năm 2017. UIPUI là một trong những học viện nghiên cứu công lập tại thành phố được đầu tư và phát...
Top