việt nam

  1. M

    Học bổng Thạc sỹ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia

    Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 135 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ tại một trong 16 trường Đại học tại Indonesia. Chính thức bắt đầu vào năm 2006...
Top