Cách dùng 'fun' và 'funny'

Tom

[♣]Thành Viên CLB
Dù có vẻ tương tự, "fun" và "funny" có cách dùng khác nhau.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tom Phân biệt cách dùng 'all' và 'all of' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng 'belong to', 'belong with' và 'belong in' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng khác của 'apple' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng 'twist someone's arm' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng 'It's a matter of' Ngoại Ngữ 0
Tom 9 cách dùng của 'Agree' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng dấu câu trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Bốn cách dùng từ 'live' Ngoại Ngữ 0
Tom 6 cách dùng của từ 'Battle' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng đại từ phản thân trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách dùng thể bàng thái trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom 5 cách chúc ngủ ngon thay thế 'Good night' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách ẵm trọn điểm phần thi PTE Describe Image Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm đuôi 'ese' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm chuẩn từ 'fail' và 'failure' Ngoại Ngữ 0
Tom Phân biệt 4 từ có cách phát âm gây nhầm lẫn Ngoại Ngữ 0
Tom Cách ghi chú nhanh phần thi PTE Write From Dictation Ngoại Ngữ 0
Tom Ba cách tối ưu hiệu quả khi học PTE Online Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm 'work' và 'walk' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm chuẩn 'fail' và 'success' Ngoại Ngữ 0
Tom 5 cách nói tương tự 'I don't like it' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm 'comfort' và 'comfortable' Ngoại Ngữ 0
Tom Ba cách ứng phó khi nghe tiếng Anh mà không hiểu Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm 'manage' và các từ liên quan Ngoại Ngữ 0
Tom Cách viết 'ngược' giúp chàng trai 26 tuổi đạt 9.0 IELTS Ngoại Ngữ 0
Tom Cách biểu cảm trong giao tiếp bằng tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Ba cách nói thay thế 'I'm tired' Ngoại Ngữ 0
Tom 10 cách thay thế 'I agree' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom 7 cách giúp nhớ lâu ngữ pháp tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Phân biệt cách phát âm 'called' và 'cold' Ngoại Ngữ 0
Tom Bốn cách thay thế 'hungry' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Bốn cách thay thế 'You should' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Ba cách thể hiện sự bất đồng trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách phát âm 'ər' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom 5 cách nói thay thế 'cheap' trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách trả lời 5 câu chào hỏi của người nước ngoài Ngoại Ngữ 0
Tom 5 cách thay thế 'new' trong IELTS Speaking Ngoại Ngữ 0
Tom Cách gọi năm Giáp Thìn trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách thanh toán ở nhà hàng bằng tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách mời cơm trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom 10 cách trả lời câu nói 'thank you' Ngoại Ngữ 0
Tom Cách đọc tên 12 tháng trong tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom 8 cách nói thay thế 'angry' Ngoại Ngữ 0
Tom Ba cách để phát âm chuẩn mọi từ tiếng Anh Ngoại Ngữ 0
Tom Cách gọi tên đồng USD của người Mỹ Ngoại Ngữ 0
Tom Nói 'lần đầu tiên' trong tiếng Anh bằng 8 cách Ngoại Ngữ 0
Tom Cách ôn luyện giúp thầy giáo đạt 9.0 IELTS Ngoại Ngữ 0
Tom Hai cách diễn đạt với 'ear' Ngoại Ngữ 0
Tom Những cách diễn đạt với 'out of' Ngoại Ngữ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top