Danh Sách Đăng Ký Tham Dự Offline Dã Ngoại Sinh Nhật CLB Kỹ Năng Sống

Mr[K]id

Thành viên mới
11/9/08
943
2,736
93
#1
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA OFFLINE SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

(Cập nhật lúc 23h45 ngày 02.09.2010)<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" cellpadding="5" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top; font-weight: bold;"> STT</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top; font-weight: bold;"> Họ Và Tên

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top; font-weight: bold;"> Nickname Diễn Đàn

</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 1</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Lê Quang Đức

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Mr[K]id</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 2</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Huỳnh Phương Thảo

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> clover_2202</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 3</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Võ Thu Hằng

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> thuhang_qld</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 4</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Đinh Thị Thanh Ngọc

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Sóng</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 5</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Ngô Thị Hoàng Uyên

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> mango (đăng ký 4 người - 2 lớn 2 nhỏ ^^)</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 6</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Minh Thi

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> nguyenminhthi90</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 7</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Lê Tiến

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> ivenle</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 8</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Thị Thắm

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> nguyen.tham_nh</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 9</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Phạm Thị Ngọc Hà

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> ngongioyeuthuong</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 10</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Phan Thành Đạt

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> thanhdat1004</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 11</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Vũ Đức Anh

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> ducanhdhcs_t48</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 12</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Trần Thành Tín

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> ca_g</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 13</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Krrish Chan</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">Krrish (Nickname không tồn tại, vui lòng đăng ký đúng tên thật và nickname trên diễn đàn của bạn)

</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 14</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Xuân Kiều Oanh

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> oanhkieu</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 15</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Vương Huỳnh Hoài Hương

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> hoaihuong_8x</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 16</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Trần Nguyễn Lê Văn

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> longteo</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 17</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Minh Tuấn

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> tuanphi</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 18</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Le Nguyen

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> meo_xu123 (vui lòng điền thông tin bằng Tiếng Việt có dấu)

</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 19</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyen Le Bao Vy</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> không có nickname (vui lòng đăng ký và ghi thông tin bằng Tiếng Việt có dấu)

</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 20</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Phạm Lê Quốc Đạt

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> GreenSnow</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 21</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Phạm Anh Thư

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> jodiepham2204</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 22</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Phan Phú Quang

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> pryanphan</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 23</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Giang Minh Tuan

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> victorygmt (vui lòng đăng ký thông tin bằng Tiếng Việt có dấu)

</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 24</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Đỗ Thị Thu

</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> hoang hon tim</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 25</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Anh Khoa
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> royal0111</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 26</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Thanh Nhật</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> blacksun</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 27</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 28</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Hồng Thạnh
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">vistalaem
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 29</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Thị Hồng Sương
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">Elladuck765
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 30</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Thị Ái Sa
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 31</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Thị Tâm Bình
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">tambinh
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 32</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Nguyễn Văn Khoa
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">bibo
</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> 33</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;"> Hoàng Vĩnh Sinh
</td><td style="border: 1px solid black; vertical-align: top;">Sinh Be
</td></tr></tbody></table><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 
Thích: 26 people

Mr[K]id

Thành viên mới
11/9/08
943
2,736
93
#3
Đề nghị tất cả các bạn trong BTC cũng điền vào đơn đăng ký để K cập nhật danh sách lun nhé!
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">

---------- Post added at 11:15 AM ---------- Previous post was at 09:18 AM ----------

HOT NEWS TỪ BTC

1. Các bạn đã đăng ký nhớ chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như: mền cá nhân, thuốc chống muỗi, 1 chai nước suối 0.5l, đèn pin (nếu có), ÁO TẮM (có tắm biển),...
2. Về địa điểm tập trung, BTC sẽ liên lạc thông báo trực tiếp với mọi người.
 
Thích: 6 people

jery

[♣]Thành Viên CLB
21/9/09
69
444
53
29
#5
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNgoc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNgoc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNgoc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]Các bạn chú ý: ngày mai ĐÚNG 7h sáng chúng ta sẽ tập trung tại bãi giữ xe dưới tầng hầm của công viên 23/9 (giao nhau giữa đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão, cổng công viên chạy thẳng vào). Các bạn nhớ mang theo những vật dụng mà BTC đã dặn dò. Hẹn gặp lại vào ngày mai ^___^. Thân!<o:p></o:p>[/FONT]</m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
 
Thích: 10 people

Bình luận bằng Facebook

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
M Sự Kiện Diễn Đàn 8

Similar threads

Similar threads