Dửng dưng

file.png


Ai biết phận đời đã mấy đông Ai biết xuân kia bạc mấy lòng Ai biết rêu xanh đà mấy thưở Thân đá dặm trường mấy ngóng trông

Nhưng xanh hồn lá cứ xanh thôi Ngẩng mặt tìm trăng mộng chín rồi Lơ mơ trần thế vài cơn nắng Dửng dưng đời vẫn trắng như vôi

Nguyễn Phi Vân 17/07/2022

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top