Học Bổng IUPUI Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Mỹ, 2017

Tom

[♣]Thành Viên CLB
12/1/09
195
878
93
#1
Học viện nghiên cứu tổng hợp Indian University - Purdue University Indianapolis (IUPUI) dành tặng các suất học bổng cho sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình bậc đại học năm 2017.


UIPUI là một trong những học viện nghiên cứu công lập tại thành phố được đầu tư và phát triển bởi Đại học Indiana và Đại học Purdue.

Đối với các ứng viên không thỏa mãn yêu cầu về trình độ tiếng Anh nhưng đáp ứng đủ các điều kiện khác, họ sẽ được phát Academically Eligible Letter (Giấy chấp nhận nhập học có điều kiện) trong quá trình theo học tại một trường UIPUI PIE hoặc một trung tâm Anh ngữ ELS tại Mỹ hoặc Canada.

Bậc học: Đại học

Ngành học: Tất cả các ngành được giảng dạy tại học viện

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ

Giá trị học bổng:

1. Học bổng loại giỏi (Merit Scholarship)
 • Outstanding Scholar Award: $15,000 mỗi năm và có thể kéo dài đến 4 năm.
 • Dean’s Recognition Scholarship: $11,000 mỗi năm và có thể kéo dài đến 4 năm.
 • Valedictorian and Salutatorian Scholarships: $10,000 mỗi năm và có thể kéo dài trong 4 năm.
 • International Ambassador Award: $7,000 mỗi năm và có thể kéo dài trong 4 năm.
 • ELS Ambassador Award: $5,000 mỗi năm.
2. Học bổng cạnh tranh (Competitive Scholarships)
Chancellor’s Scholarship (Học bổng Hiệu trưởng nhà trường):

 • $19,000 mỗi năm và có thể kéo dài đến 4 năm.
 • Hỗ trợ $2,500 cho sinh viên có thể du học trải nghiêm nước ngoài.
 • Hỗ trợ $2,500 cho chi phí sống tại trường trong năm đầu tiên.
 • Được trực tiếp nhận vào Honors College.
Plater International Scholars Program:

 • $27,000 mỗi năm và có thể kéo dài đến 4 năm.
 • Hỗ trợ $2,500 cho sinh viên có thể du học trải nghiêm nước ngoài
 • Hỗ trợ $2,500 cho chi phí sống tại International House trong năm đầu tiên.
 • Được trực tiếp nhận vào Honors College.
Yêu cầu:

Outstanding Scholar Award:

 • Đăng ký khóa học từ mùa Thu năm 2016 hoặc học kỳ sau đó.
 • Có kết quả học tập (GPA) năm cấp 2 hoặc cấp 3 tối thiểu là 3.75 hoặc 4.0.
 • Có kết quả từ các cuộc thi khác như sau:
SAT (Đối với đối tượng sử dụng tiếng Anh như tiếng mẻ đẻ): 1250 cho cả phần Toán và Đọc.

SAT (Đối với đối tượng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2): 650 cho phần Toán hoặc 1250 cho cả phần Toán và Đọc.

ACT: điểm tổng hợp là 28.

Dean’s Recognition Scholarship:

 • Có kết quả học tập (GPA) năm cấp 2 hoặc cấp 3 tối thiểu là 3.75 hoặc 4.0.
 • Có kết quả từ các cuộc thi khác như sau:
SAT (Đối với đối tượng sử dụng tiếng Anh như tiếng mẻ đẻ): 1200 cho cả phần Toán và Đọc.

SAT (Đối với đối tượng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2): 600 cho phần Toán hoặc 1200 cho cả phần Toán và Đọc.

ACT: điểm tổng hợp là 26.

Valedictorian and Salutatorian Scholarships:

 • Đăng ký khóa học từ ngày 1 tháng 3.
 • Xếp hạng nhất hoặc nhì trong các lớp học năm cấp 2 hoặc cấp 3 (Lớp học phải có tối thiểu 25 học sinh).
International Ambassador Award:

 • Có kết quả học tập (GPA) năm cấp 2 hoặc cấp 3 tối thiểu là 3.75 hoặc 4.0.
 • Thỏa mãn mức điểm quiy định từ một trong các cuộc thi sau: TOEFL iBT: 80; IELTS: 6.5; O-Level và các cuộc thi tương đương (SPM, WAEC, etc.) đạt A-B; PIE Level 7; SAT (Phần đọc): 500 hoặc ACT (tiếng Anh):22; hoặc chứng minh bản thân là công dân thuộc quốc gia sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.
ELS Ambassador Award:

 • Có kết quả học tập (GPA) năm cấp 2 hoặc cấp 3 tối thiểu là 3.75 hoặc 4.0.
 • jhoa2n thành xuất sắc bậc 112 tại trung tâm Anh ngữ ELS tại Mỹ hoặc Canada.
Chancellor’s Scholarship và Plater International Scholars Program:

 • Đăng ký khóa học từ Mùa thu 2016 hoặc học kỳ sau đó.
 • Hoàn thành đơn đăng ký UIPUI và đơn ứng tuyển học bổng (hoàn tất gửi tất cả tài liệu yêu cầu) trước ngày 15 tháng 11.
 • Có kết quả học tập cấp 3 (GPA) là 3.75.
 • Điểm thi SAT tối thiểu 1250 cho cả phần Toán và Đọc hoặc điểm ACT tối thiểu là 28.
 • Hoàn thành đơn Honors Online Application trực tuyến.
Yêu cầu đầu vào khóa học

Đối với các ứng viên không thỏa mãn yêu cầu về trình độ tiếng Anh nhưng đáp ứng đủ các điều kiện khác, họ sẽ được phát Academically Eligible Letter (Giấy chấp nhận nhập học có điều kiện) trong quá trình theo học tại một trường hợp tác với UIPUI (PIE - Partner in education) hoặc một trung tâm Anh ngữ ELS tại Mỹ hoặc Canada.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/11/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Bước 1: Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến.
 • Bước 2: Nộp cái tài liệu yêu cầu lên iStart.
 • Bước 3: Nhật kết quả.
 • Bước 4: Nộp đơn SEVIS Transfer (Chỉ dành cho các trường Anh ngữ hoặc trường cấp 3 tại Mỹ).
Tài đơn ứng tuyển học bổng tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.
 

Bình luận bằng Facebook