[IT] Xem thông tin chi tiết máy tính của tangnam2 với lệnh WMIC

Nguyen_HSU

Thanh viên kỳ cựu
28/10/09
206
1,286
93
30
HSU
www.itteen.net
#1
:bitmiengcuoi:

Khám phá thêm 1 vài lệnh trong windows XP nhé !
Các Bạn vào Start -> Run -> CMD
Nhập vào wmic [enter]


Để biết chi tiết các lệnh ta nhập /?

- Xem chi tiết về BIOS
Mã:
     wmic:root\cli>bios
- Xem chi tiết về CPU

Mã:
  wmic:root\cli>cpu
- Xem hệ điều hành đang sử dụng là hệ điều hành gì, service patch mấy, thư mục cài đặt Windows ở đâu

Mã:
  wmic:root\cli>os
- Xem các chương trình nào được khởi động cùng Windows

Mã:
wmic:root\cli>startup
- Xem các process đang chạy

Mã:
    wmic:root\cli>process
- Xem máy mình share thư mục nào

Mã:
   wmic:root\cli>share
- Hển thị tiến trình

Mã:
wmic process list
wmic process list brief
wmic process list full
wmic process list brief /every:10 <-- cứ 10s lại cập nhật 1 lần (CTRL+C to end)
wmic process list brief | find "cmd.exe" <-- chỉ tìm với cmd.exe
wmic PROCESS WHERE "NOT ExecutablePath LIKE '%Windows%'" GET ExecutablePath hiển thị các tiến trình ko nằm trong %windows% 
[/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=DarkGreen]
-Hiển thị các chương trình khi khởi động

Mã:
Wmic startup list brief
Wmic startup list full
-Hiển thị tên, danh sách các user

Mã:
 wmic USERACCOUNT WHERE "Disabled=0 AND LocalAccount=1" GET Name
-Tắt tiến trình với PID và name

Mã:
Wmic process [pid] delete
Wmic process where name=’cmd.exe’ delete lưu ý: dấu ‘’ hay dấu “” đều được cả
Wmic process where name=”cmd.exe” call terminate
-Tắt một lúc nhiều tiến trình theo tên, pid

Mã:
 Wmic process where (name like OR name like “explorer.exe” OR name “iexplore.exe”) call terminate
wmic process where (processid=3288 OR Processid=4556) call terminate <--- Tắt 2 tiến trình có pid là 3288 và 4556
[/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=DarkGreen]
:mimcuoi:
 
Thích: 24 people

tritai

[♣]Thành Viên CLB
1/11/09
994
7,528
93
Lang thang
www.tritai.net
#4
chắc là cái nào xài cũng được, win 7 hay xp thì cũng là sản phẩm của bill gate thôi mà, để test thử rồi nói cho bà con biết nha :nghichngom:
 
Thích: 3 people

Bình luận bằng Facebook