Kết Quả cuộc thi ảnh Mùa Tết

Ngố

[♣]Thành Viên CLB
Thành viên BQT
30/7/11
107
590
93
#1
Như vậy là sau 1 tháng diễn ra cuộc thi và 1 tuần chờ đợi kết quả chấm điểm và bình chọn giờ đây BTC đã có trong tay kết quả chính thức của cuộc thi. giây phút hồi hộp chờ đợi của các bạn sẽ được giải đáp ngay lúc này:

Các phần điểm BGK - Bình chọn diễn đàn- bình chọn facebook

[TABLE]
[TR]
[TD="align: center"]Bài dự thi
[/TD]
[TD="align: center"]Tác giả
[/TD]
[TD="align: center"]Điểm BGK
[/TD]
[TD="align: center"]Bình chọn
[/TD]
[TD="align: center"]Bình chọn FB
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]01
[/TD]
[TD="align: center"]_xU_kUt3_
[/TD]
[TD="align: center"]75,75
[/TD]
[TD="align: center"]0
[/TD]
[TD="align: center"]48 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]02
[/TD]
[TD="align: center"]thien_duong_mau_tim
[/TD]
[TD="align: center"]73,25
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]65 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]03
[/TD]
[TD="align: center"]benny
[/TD]
[TD="align: center"]71,5
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]6 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]04
[/TD]
[TD="align: center"]benny
[/TD]
[TD="align: center"]75
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]8 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]05
[/TD]
[TD="align: center"]saobang
[/TD]
[TD="align: center"]76,5
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]13 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]06
[/TD]
[TD="align: center"]rosaga93
[/TD]
[TD="align: center"]79,75
[/TD]
[TD="align: center"]5
[/TD]
[TD="align: center"]22 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]07
[/TD]
[TD="align: center"]hoaihuong_8x
[/TD]
[TD="align: center"]74,25
[/TD]
[TD="align: center"]4
[/TD]
[TD="align: center"]9 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]08
[/TD]
[TD="align: center"]_BackLand_
[/TD]
[TD="align: center"]81,25
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]13 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09
[/TD]
[TD="align: center"]nhoccan219
[/TD]
[TD="align: center"]90,25
[/TD]
[TD="align: center"]3
[/TD]
[TD="align: center"]24 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10
[/TD]
[TD="align: center"]tony_thang
[/TD]
[TD="align: center"]78,5
[/TD]
[TD="align: center"]2
[/TD]
[TD="align: center"]9 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11
[/TD]
[TD="align: center"]Xumi
[/TD]
[TD="align: center"]77,75
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]12 like
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]12
[/TD]
[TD="align: center"]Caotuan161
[/TD]
[TD="align: center"]64,25
[/TD]
[TD="align: center"]0
[/TD]
[TD="align: center"]8 like
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Và BTC xin được chúc mừng các bạn sau đã đạt giải:

Giải nhất: nhoccan219
Giải nhì: _BackLand_
Giải ba: rosaga93
Giải bình chọn trên diễn đàn: rosaga93
Giải bình chọn trên FB: thien_duong_mau_tim

Các phần giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao trong buổi Offline diễn đàn ngày 3/3/2013 . Mời tất cả các bạn có tên nêu trên tới tham dự buổi Offline để nhận giải. Trường hợp các bạn không thể tới tham dự được các bạn hãy liên hệ với BTC (qua số 097.319.0001) BTC sẽ liên lạc và gửi các phần giải thưởng cho các bạn.
 
Thích: 10 people

Bình luận bằng Facebook