[KN CÁ NHÂN] Lắng nghe bản thân

Bạn đã dành 1 khoảng thời gian trong ngày để lắng nghe chính con người bạn chư

 • Mỗi ngày

  Votes: 0 0.0%
 • Một tuần vài lần

  Votes: 0 0.0%
 • Thỉnh thoảng thôi

  Votes: 0 0.0%
 • Ít khi lắm

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  31
 • Poll closed .

bachtuocdo

Thanh viên kỳ cựu
4/4/10
155
1,697
93
#1
Listen
Only when we find the quietness in our own minds can we begin to hear our inner teacher, so that we may receive some in-tuition. Only when we are ready to recognise and value the wisdom that we carry at the core of our being will we turn our attention inwards and 'listen in'. But it's been a long time since we truly listened, so a little practice and patience will be needed. Sit down, be quiet and listen in at some point today and you might be surprised at what you hear. Then do it again tomorrow. All you need to do is remember that you are the listener and not the noise.

Lắng nghe
Chỉ khi chúng ta tìm được sự yên tĩnh trong tâm trí của mình, thì chúng ta mới có thể nghe được người thầy nội tâm của mình để nhận được một trực cảm nào đó. Chỉ khi ta sẵn sàng nhận thức và đánh giá cao sự thông thái tồn tại ở cốt lõi bản thể của mình thì lúc đó ta mới hướng sự chú ý của mình vào bên trong và "lắng nghe" nó. Nhưng đã từ lâu lắm rồi ta đã thật sự không lắng nghe, vì thế cần phải thực hành và kiên nhẫn một chút. Hãy ngồi xuống, trở nên tĩnh lặng và lắng nghe một điều nào đó bên trong hôm nay, bạn sẽ có thể ngạc nhiên về những gì bạn nghe được. Sau đó, ngày mai, hãy làm lại một lần nữa. Tất cả những gì bạn cần làm là: nhớ rằng bạn là người lắng nghe chứ không phải là người nói.

(ST)


GOOD LUCK AND SUCCESS!
 
Last edited by a moderator:
Thích: 37 people

Bình luận bằng Facebook