[KN GIAO TIẾP] Bạn đã học hỏi được nhưng kỹ năng gì???

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
#1
[FONT=&quot]Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng biết kỹ năng [/FONT]
[FONT=&quot]mềm là kỹ năng vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng [/FONT]
[FONT=&quot]ta.[/FONT]

[FONT=&quot]Nó bao gồm 25 kỹ năng cơ bản sau :[/FONT]

[FONT=&quot] 1.Kỹ năng giao tiếp (Oral/soken communication skills)
2. Kỹ năng viết (Written communication skills)
3. Sự trung thực (Honesty)
4. Làm việc theo nhóm (Teamwork/collaboration skills)
5. Sự chủ động (Self-motivation/initiative)
6. Lòng tin cậy (Work ethic/dependability)
7. Khả năng tập trung (Critical thinking)
8. Giải quyết khủng hoảng (Rik-taking skills)
9. Tính linh hoạt, thích ứng (Flexibility/adaptability)
10. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills)
11. Khả năng kết nối (Interpersonal skills)
12. Chịu được áp lực công việc (Working under pressure)
13. Kỹ năng đặt câu hỏi (Questioning skills)
14. Tư duy sáng tạo (Creativity)
15. Kỹ năng gây ảnh hưởng (Influencing skills)
16. Kỹ năng nghiên cứu (Research skills)
17. Tổ chức (Organization skills)
18. Giải quyết vấn đề (Problem-solving skills)
19. Nắm chắc về đa dạng văn hoá (Multicultural skills)
20. Kỹ năng sử dụng máy tính (Computer skills)
21. Tinh thần học hỏi (Academic/learning skills)
22. Định hướng chi tiết công việc (Detail orientation)
23. Kỹ năng định lượng (Quantiative skills)
24. Kỹ năng đào tạo, truyền thụ (Teaching/training skills)
25. Kỹ năng quản lý thời gian (Time managenmen skills)[/FONT]
[FONT=&quot]Trong các buổi hoạt động ngoại khóa do nhà trường, các tổ chức, các đơn vị... tổ
[/FONT]

[FONT=&quot]chức đã mang lại cho mình nhiều kỹ năng, và đó là cơ hội rèn luyện nó![/FONT]

[FONT=&quot]Còn các bạn!
[/FONT]
[FONT=&quot] Các bạn đã tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa
[/FONT]
[FONT=&quot]nào chưa?[/FONT]

[FONT=&quot] Từ các buổi ngoại khóa đó các bạn học hỏi được
[/FONT]

[FONT=&quot]những kỹ năng gì cho riêng mình?
[/FONT]

[FONT=&quot]Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé![/FONT]
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook