[KN GIAO TIẾP] Đắc Nhân Tâm Nguyên Tắc Vàng Số 11

  • Thread starter dacnhantam
  • Ngày gửi
D

dacnhantam

Guest
#1


Nguyên Tắc 11: Tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ nói rằng: “Anh/Chị sai rồi.”

“Dạy người, phải khéo léo như không dạy gì cả, giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là đối với người hiểu biết thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho họ nắm rõ mọi điều chúng ta muốn nói.” – Alexander Pope

“Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người biết nhìn nhận người khác có tài năng.” – Ernest Hemingway

Bài gốc : http://dacnhantam.com.vn/2011/08/17/dac-nhan-tam-–-nguyen-tac-vang-so-11/
 

Bình luận bằng Facebook